Certified Organic Italian Purple Garlic from Wild Olive Farms

(Garlicitalian)

SKU Garlicitalian
Brand fresh
Shipping Weight 65.0000kg